Meddelandeblanketterna har uppdaterats

De meddelanden som används för fax mellan vårdgivare vid samordnad vårdplanering har nu varit i drift under i cirka en månad. Under denna tid har framkommit behov av vissa mindre justeringar, vilka nu genomförts.

De förändringar som gjorts är följande:

  • Tillägg av * vid vissa uppgifter som ska vara obligatoriska vid underskrifter/kontaktuppgifter i de meddelanden där dessa fält förekommer.
  • I meddelandet "Information vid utskrivning", har ett tillägg gjorts vid rubriken i fältet för bifogade dokument, om att kommentar är obligatorisk i de fall Nej-rutan kryssas i vid något av dokumenten. I samma fält har även alternativet "Utskrivningsmeddelande" kompletterats med parentensen (Från Melior).
  • I "Vårdplan" har den grå bakgrundsfärgen tagits bort i fälten för primärvården, kommunen och sjukhuset, då dessa fält blivit för mörka vid faxning.

Ytterligare synpunkter på meddelandena kan lämnas skriftligt till ReKo Sjuhärads projektledare.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m