Protokoll från chefsgruppens sista möte

ReKo Sjuhärads chefsgrupps sista möte hölls 1 mars, 2011. Protokollet från mötet finns nu publicerat liksom den fastställda verksamhetsberättelsen och ekonomiska sammanställningen (årsredovisningen) för 2010.

Vid mötet presenterades även avvikelsegruppens årsrapport över inträffade avvikelser i vårdsamverkan liksom en rapport från den genomförda ben- och fotsårsstudien (BoF-studien) hösten 2010, inom primärvården och den kommunala hälso- och sjukvården i Sjuhärad.

Det presenterades även ett antal slutrapporter från genomförda projekt- och utredningsuppdrag, varav några överlämnats till det nya närvårdskansliet för vidare handläggning.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m