Protokoll från ReKo Sjuhärads chefsgrupps möte 8 december, 2010

Vid mötet avrapporterades bl.a. ett flertal utvecklingsarbeten som genomförts på uppdrag av ReKo Sjuhärad;

  • från den delregionala samordningsgruppen för SVPL/ReKo Sjuhärad som från årsskiftet slås samman med KOLA:s delregionala samordningsgrupper för att bilda en gemensam grupp för Södra Älvsborg.
  • från ReKo Sjuhärads avvikelsegrupp som redovisade en sammanställningen för första halvåret 2010 av inrapporterade avvikelser och förslag till åtgärder.
  • från samverkansrådet arbetsterapi och sjukgymnastik som presenterade en slutrapport över verksamheten från starten 2005 och fram t.o.m. 2010.

Dessutom presenterades de reviderade lokala vårdprogrammen osteoporos och sårbehandling, vilka antogs av chefsgruppen, samt lämnades information om den nya närvårdsorganisationen.

Protokollet finns publicerat under länken Protokoll.


 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m