Uppdaterad överenskommelse vid dödsfall

Den lokala överenskommelsen "Dödsfall - Åtgärder inom hälso- och sjukvården" inom ReKo Sjuhärad har uppdaterats utifrån den nya patientsäkerhetslagen och hänvisningar till vårdhandboken och SKL.

Samtidigt har ett nytt textavsnitt lagts till under rubrik "Väntat dödsfall" i de fall sjuksköterskan, som fastställer dödsfallet, har varit i kontakt med jourhavande läkare. Det nya avsnittet ska förtydliga ansvaret att kontakta behandlande läkare för utfärdande av dödsbevis.

  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m