Vårdhandboken publicerad

"Handbok för hälso- och sjukvård" har omarbetats och fått nytt namn, ny webbadress och ny förvaltare.

Den nationella handboken, "Handbok för hälso- och sjukvård", har funnits tillgänglig på webben sedan 2002. Syftet med handboken är att tillhandahålla övergripande riktlinjer för arbetet inom hälso- och sjukvården för att säkerställa god och säker vård på lika villkor så att kvaliteten och säkerheten i vården kan behållas och vidareutvecklas i hela landet. Handbokens innehåll bygger på kliniska riktlinjer inklusive metoder och verktyg för hur vården bäst kan utföras efter bästa kunskapsläge.

Nu har en total omarbetning skett som innebär att handboken bl.a. fått en helt ny struktur och utökats med möjlighet att själv testa sina kunskaper inom olika områden.

De lokala länkar som finns till "Handbok för hälso- och sjukvård" kommer att uppdateras successivt.

Den nya webbadressen till Vårdhandboken är www.vardhandboken.se

Karin Åhlin
Webbansvarig

 

 

   


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m