Protokoll från ReKo Sjuhärads chefsgrupps möte 26 maj, 2010

Protokollet innehållet bl.a. information om sammanställning av avvikelser i vårdsamverkan under 2009, rapport från delregional samordningsgrupp SVPL inom ReKo Sjuhärad samt samverkansprojekten avseende hjärtsvikt, strokevård och multisjuka äldre (TryggVE).

Protokollet finns publicerat under länken Protokoll i vänster meny.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m