Användarinformationen om webbplatsen uppdaterad

Den användarinformation om ReKo Sjuhärads webbplats som finns publiceras som en introduktion till webbplatsens struktur och innehåll har uppdateras.

Bland annat har information om den integrerade webbplatsen för samverkansrådet Psykisk hälsa lagts till och bilder aktualiserats. Dessutom har mindre justeringar gjorts innehållsmässigt för anpassning till de förändringar på webbplatsen som gjorts under hösten/vintern.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m