2007

 • December månads nyhetsbrev med information från ReKo Sjuhärads chefgruppsmöte 19 november samt pågående och planerat arbete utifrån verksamhetsplan.
  (publicerat 2007-12-19)
 • De förbättringsteam och arbetsgrupper som arbetar på uppdrag av ReKo Sjuhärad har sammanställt verksamhetsberättelser för 2007 samt presenterat planerad verksamhet för det kommande året. Information om verksamheten inom respektive team och arbetsgrupp finns att läsa, dels under rubrik Vårdprogram, dels under rubrik Samverkansprojekt i vänster meny.  
  (publicerat 2007-12-19)
 • Protokoll från chefgruppens möte 19 november finns nu publicerat under  rubrik Protokoll i vänster meny. Dessutom har förteckningen över ReKo Sjuhärads representation uppdaterats.
  (publicerat 2007-12-14)
 • Protokoll från chefgruppens möte 17 september samt oktober månads nyhetsbrev från ReKo sjuhärad finns nu publicerade under respektive rubrik i menyn.
  (publicerat 2007-10-30)
 • Under rubriken Länkar med underrubrik Myndigheter/Motsvarande finns nu en länk till EU:s officiella folkhälsoportal, Hälso-EU, som innehåller en mängd uppgifter och statistik om hälsorelaterade frågor och verksamheter på både EU-nivå och på internationell nivå.
  (publicerat 2007-06-12)
 • Protokoll från chefgruppens möte 7 maj samt ett nyhetsbrev från ReKo sjuhärad finns nu publicerade under respektive rubrik i menyn.
  (publicerat 2007-05-31) 
 • Informationen om samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik under länken Samverkansprojekt har uppdaterats.
  (publicerat 2007-05-29) 
 • Det lokala vårdprogrammet Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, som fastställdes vid chefgruppens möte 2007-02-26, finns nu publicerat under länken Vårdprogram i vänster meny.
  (publicerat 2007-05-07)
 • Verksamhetsberättelse för 2006 samt slutrapport från LÄR-UT-projektet finns nu publicerat under länken Samverkansprojekt/Arkiv - tidigare projekt. Där finns också det publicerade materialet från projektet tillgängligt för dem som önskar använda konceptet i den egna verksamheten.
  (publicerat 2007-05-07)  
 • Protokoll från chefgruppens möte 26 februari samt ReKo sjuhärads verksamhetsberättelse för 2006 finns nu publicerade under respektive rubrik. Även årets första nyhetsbrev finns nu tillgängligt på webbplatsen. Under länken Vårdprogram finns nu en uppdaterad utgåva av det lokala vårdprogrammet Palliativ vård i livets slut för patient/närstående.
  (publicerat 2007-03-23) 
 • Förbättringsteamet sår har utvecklat en ny startsida för det lokala vårdprogrammet. Sidan innehåller bl.a. länkar till olika aktiviteter och information inom ämnesområdet. Läs mer under länken Vårdprogram/Sårbehandling.
  (publicerat 2007-02-07)    
 • I samarbete med ÄldreVäst Sjuhärad arrangeras en heldagskonferens om osteoporos 27 och 28 mars 2007. Läs mer under länken Kurser/Föreläsningar. 
  (publicerat 2007-01-31) 

Arkiv tidigare nyheter>>


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m