2006

 • Årets sida nyhetsbrev från ReKo sjuhärad innehåller bl.a. information om fastställda lokala överenskommelser, rapporter från avvikelsegruppen respektive samverkansrådet för arbetsterapi och sjukgymnastik, genomförd revidering av ReKo sjuhärads styrdokument samt fastställd verksamhetsplan för 2007. Under länken Protokoll finns nu protokollet från chefgruppens senaste möte, 13 november, tillgängligt.
  (publicerat 2006-12-15)
 • Närvårdssamverkan - Metoder och framgångsfaktorer
  Sveriges Kommuner och Landsting arrangerar dagskonferenser om hur man blir mer framgångsrik i samverkan inom vård och omsorg. En av konferenserna är förlagd till Göteborg 25/1 2007. Sista anmälningsdag är 22 december. Läs mer i inbjudan (pdf)>>
  (publicerat 2006-12-01)  
 • Lathunden för faxrutiner vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering har uppdaterats och gäller fr.o.m. 1 december 2006. Lathunden finns tillgänglig under länken Informationsöverföring respektive Vårdplanering
  (publicerat 2006-12-01)  
 • Protokoll från chefgruppens möte den 11 september finns nu tillgängligt under länken Protokoll.
  (publicerat 2006-11-01)
 • Lathund för faxrutiner vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering under perioden 2006-10-16--2006-11-30 finns nu tillgänglig under länken Informationsöverföring respektive Vårdplanering
  (publicerat 2006-09-29)
 • Endagsseminarium med fokus på rehabilitering - 8 november
  Programmet för endagsseminariet är nu klart. Även du som redan föranmält intresse ombeds att skicka in anmälningsblankett för att underlätta planeringen av seminarielokaler etc. Anmälningsblanketten, som är ifyllningsbar direkt via datorn, ska vara ÄldreVäst tillhanda senast 18 oktober. Läs mer om seminariet "Ett samlat grepp för rehabilitering i Sjuhärad" (pdf)>>
 • Den 8 november arrangerar ÄldreVäst Sjuhärad tillsammans med Samrehab Mark/Svenljunga och ReKo sjuhärads samverkansråd för rehabilitering en endagskonferens om rehabilitering. Fullständigt program med anmälningsblankett kommer efter sommaren.
  Läs mer om konferensen (pdf)>>
  (publicerat 2006-06-26)
 • Sommarens nyhetsbrev innehåller bl.a. information om pågående "Milton-projekt", sommarstängningar inom SÄS och primärvården och en sammanställning över avvikelser rapporterade under 2005.
  (publicerat 2006-06-16)
 • Information om projekt LÄR-UT, "Bättre läkemedelshantering för äldre", har sammanställts och finns nu publicerad under länken Samverkansprojekt.
  (publicerat 2006-05-31)
 • Beslut har tagits som innebär att SÄS inte längre kommer att skicka fax 2 och 3 till primärvården och ekonomienheten vid informationsöverföring och samordnad vårdplanering. Faxblanketten har justerats och finns nu tillgänglig på ReKos webbplats under länkarna Informationsöverföring respektive Vårdplanering liksom på webbplatsen för lokala anvisningar.
  (publicerat 2006-05-30)  
 • Protokoll från chefgruppens möte den 9 maj finns nu tillgängligt under länken Protokoll.
  (publicerat 2006-05-30)
 • 2006 års första nyhetsbrev innehåller bl.a. information om mobil läkare, provtagningsutbildningar, läkemedelshantering för äldre samt lokalt vårdprogram Palliativ vård i livets slut för patient och närstående.
  (publicerat 2006-03-28)
 • Protokoll från chefgruppens möte den 6 februari är nu färdigställt. Vid mötet fastställdes Reko sjuhärads verksamhetsberättelse och bokslut för 2005. Det beslutades även att de särskilda ordinationsrutinerna av förbandsmaterial vid sår till patienter i hemmet förlängs fram till dess att revideringen av primärvårdsavtalet avslutats. Samtliga dokument finns nu publicerade på webbplatsen under respektive länk.
  (publicerat 2006-03-15) 
 • Information om ReKo sjuhärads samverkansråd för rehabilitering har nu sammanställts och finns tillgänglig under länken Samverkansprojekt.
  (publicerat 2006-03-13) 
 • Vårdprogrammet Palliativ vård i livet slut för patient och närstående har färdigställts och finns nu tillgängligt under länken Vårdprogram.
  (publicerat 2006-03-10)
 • Informationen om vårdkedjegruppen för Hjärt-/Kärlsjukdomar har uppdaterats. Ni hittar den aktuella informationen under länken Vårdprogram eller via Länkar/Samverkansgrupper.
  (publicerat 2006-01-13)
 • Vid chefgruppens möte den 14 november 2005 togs beslut om att förlänga försöksperioden avseende ordinationsrutiner för förbandsmaterial vid sår till patienter i hemmet. En uppdaterad version av överenskommelsen finns nu tillgänglig under länken Avtal/Överenskommelser. Observera att faxnummer till SÄS samordnare för hjälpmedel har ändrats!
  (publicerat 2006-01-13)
 • Protokoll från extrainsatt chefgruppsmöte den 12 december finns nu tillgängligt under länken Protokoll.
  (publicerat 2006-01-03)
 • ReKo sjuhärads budget för verksamhetsåret 2006 finns nu tillgänglig under länken Verksamhetsplan/-berättelse.
  (publicerat 2006-01-03)

Arkiv tidigare nyheter>>

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m