Vårdprogrammet reviderat

Vårdprogrammet Sårbehandling genomgår en omfattande revidering som sker i två steg.  I ett första steg har avsnitten som rör svårläkta ben-, fot- och trycksår arbetats om och utgör nu en egen dokumentdel. I nästa steg ska avsnitten om kirurgiska och traumatiska sår revideras och uppdateras, men redan nu utgör också dessa avsnitt en egen dokumentdel.

Vårdprogrammet ”Svårläkta ben-, fot- och trycksår” beskriver endast kortfattat stegen i utredning, diagnosställande och behandling. Förhoppningen är att programmet därmed ska vara mer användarvänligt än tidigare. För fördjupning i ämnet hänvisas i dokumentet till andra informativa källor på webben. Läs med fördel avsnittet "Läsinstruktioner för vårdprogrammet" vid första besöket i dokumentet.


För information om genomförda förändringar/uppdateringar
hänvisas till länken uppdateringsinformation.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m