Iodosorb

Förband

Sårförband för upprensning och bakteriell balans

Material
Cadexomerjod utgörs av cadexomer (stärkelsemolekyl)
och Iodum 0,9% (jod).
Pulvret består av sfäriska mikrokulor 0,1-1 mm i diameter.
Salvan är puder löst i en polyetylenglykolbas.
Kompressen är puder i en polyetylenglykolbas på polyesterväv.

Egenskaper

 • Rensar upp såret genom absorption av sårsekret och
  död vävnad
 • Reducerar flertalet mikroorganismer (gramnegativa och grampositiva bakterier, svampar och protozoer) genom lång frisättning av jod
 • Bibehåller en fuktig sårmiljö
 • Reducerar dålig lukt
 • Har en stimulerande effekt på reepitelialisering
 • Ger låg omläggningsfrekvens, god aborsptionsförmåga
 • Ingen risk för resistensutveckling

Indikationer
För orena, gulsmetiga, vätskande sår, infekterade sår

Kontraindikationer
Överkänslighet mot jod, störningar av thyreoideafunktionen, större sammanlagd såryta över 300 cm2, som kan ge systemisk resorption.

Observera!
Rodnad kan förekomma runt om såret, utan att detta är tecken på överkänslighet

Applikation

 • Tvätta rent såret med ljummet kranvatten (eller steril lösning vid steril rutin)
 • Rensa ev såret mekaniskt med sax och pincett
 • Torka torrt

Puder och salva:

 • Appliceras med ett 3mm tjockt lager över sårytan – ej utanför sårkanterna

Kompress:

 • Klipp till kompressen något mindre än sårets storlek. Kompressväven kan tas bort om så önskas
 • Täck med icke vidhäftande kompress och ev absorptionsdyna och fixera med binda

Sveda/smärta förekommer hos 5% av patienterna och uppstår vanligen inom första timmen efter Iodosorb applicering. För att motverka sveda/smärta kan t.ex. Xylocaingel 2% appliceras under Iodosorb (enklast då man använder Iodosorb- kompresserna)

Bytesfrekvens
Vid förbandsbyte sköljs/torkas gelen bort. Bytesfrekvensen avgörs av den inbyggda indikatorn: när all jod är frisatt, byter Iodosorb färg från brunt till grå-gult. Normal bytesfrekvens första veckan är varje dag. Därefter varannan till var fjärde dag. Detta är ett förband som används under en kortare period.
När såret är upprensat och läkningen fortskrider är det dags att övergå till ett annat lämpligt förband.
Öppnad förpackning är hållbar i 2 veckor.
 
Upphandlat sortiment i VGR
Kompress: 5x6 cm (5g), 6x8cm (10g ). Salva: 10g

Leverantör
Smith & Nephew AB


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m