"Implementeringsprojektet"

Bakgrundsinformation om projekt Implementering av lokalt vårdprogram "Palliativ vård i livets slut"

Slutrapport

Slutrapport från projekt implementering av lokalt vårdprogram "Palliativ vård i livets slut (pdf) av Lars Sandman, fil.dr/universitetslektor vid Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås 

Rapporter och uppsatser inom ramen för projektet

Rapporter/uppsatser som finns elektroniskt tillgängliga är publicerade i Borås Academic Digital Archive (BADA), Högskolan i Borås, enligt avtal med studenterna/författarna. Övriga uppsatser finns endast tillgängliga i pappersform vid Högskolan i Borås.

Rapporter och uppsatser 
Broberg L. & Rickert A. 2007. Hur den palliativa vården erfars ur ett personalperspektiv. I ett tidigt skede av implementering av ett vårdprogram i palliativ vård. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Claesson A. & Götberg D. 2006. Närståendes erfarenheter av att vara närstående inom den palliativa vården. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Dahlborg E. 2006. Observationer inom palliativ vård. Opublicerat manuskript.

Ekelund K. & Komljenovic T. 2006. Vårdhandlingar vid palliativ vård. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Hansen M. & Wikström B. 2007. “Ligger gott med ansiktet vänt mot frun”. Diskursanalys av omvårdnadsdokumentation i palliativ vård. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Kindström M. & Sjöcrona A. 2008. Vårdpersonals upplevelser av palliativ vård.
Efter implementering av ett vårdprogram i palliativ vård. Magisteruppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Nilsson, I-L. 2008. Patientstudie - en tolkande studie kring sju patienter med palliativ vård i livets slutskede i kommunal vård. Artikelutkast som ska ingå i en kommande avhandling.

Olausson S. 2007. Möjligheter och hinder för att bedriva en god palliativ vård: Vårdpersonalens upplevelser (pdf), 2007. Magisteruppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås (rapportnr 2007:2).

Pavlidou, S. & Ramsin, E. 2008. Palliativ vård: Läkarens tankar och känslor kring palliativ vård (pdf), 2008. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås (rapportnr 2008:28).

Prütz J. 2008. Ledarskap: Verksamhetschefer och medicinskt ansvariga sjuksköterskors roll i palliativ vård (pdf), 2008. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås (rapportnr 2008:4).

Sahlberg S. & Sterki I. 2007. Kommunanställd vårdpersonals erfarenheter av att arbeta med palliativ vård. Kandidatuppsats. Institutionen för vårdvetenskap, Högskolan i Borås.

Theandersson, C. 2007. Upplevelser av och uppfattningar om palliativ vård bland personal med ledande arbetsuppgifter i samband med implementering av ett idé och värdebaserat vårdprogram. Opublicerat manuskript.

Theandersson, C. 2008. ”De lever tills den dagen de dör”. Den palliativa vårdens innebörd, filosofi och mål – en studie av första linjens chefer. Arbetsrapport presenterad vid 1:a nationella arbetslivsforskningskonferensen 6-7 maj 2008.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m