Kurser/Föreläsningar

ReKo Sjuhärad har som målsättning att informera om aktuella kurser och föreläsningar som vänder sig till all hälso-, sjukvårds- och omsorgspersonal inom ReKo Sjuhärads område. Aktiviteter riktade till målgrupp hos en enskild huvudman kommer som tidigare enbart att presenteras inom respektive förvaltning.

Aktiviteter arrangerade av förbättringsteam för lokala vårdprogram publiceras under rubrik Kalendarium under respektive vårdprogram.


Kommande aktiviteter arrangerade av FoU Sjuhärad Välfärd
Kursinformation samt ansökningsblanketter till aktuella aktiviteter finns tillgängliga på FoU Sjuhärad Välfärds webbplats.
 

Nyheter            Nyhetsarkiv

 

[2010-09-07 15:15:00]

Utvärdering för verksamhets- och professionsutveckling inom vård, skola, omsorg och kultur 7,5hp

En kurs för dig som arbetar inom vård, skola omsorg eller kultur. I kursen ingår hur man gör en utvärdering och hur man använder kunskaperna från utvärderingen i sin och andras verksamhet.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{muiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m