Underlag vid ordination

Informationsmaterial om FaR för utställningar, broschyrer/foldrar, lathundar och diagnosspecifik information etc. finns tillgängligt via Västra Götalandsregionens webbplats för Fysisk aktivitet på recept, FaR på adress www.vgregion.se/FaR. Denna sida innehåller ett urval kompletterat med material från andra källor. 

Boken "FYSS" 

Diagnoser, se information på Västra Götalandsregionens webbplats

Rekommendationer och terapiråd, Västra Götalandsregionen

Lathund vid ordination av fysisk aktivitet på recept, FaR® (pdf)

Lathund för motiverande samtal (MI) vid resonemang om förändring (pdf)

 

Informationsmaterial

Foldrar

Folder om FaR® (pdf)

Rör dig till bättre hälsa. Fysisk aktivitet på recept, FaR (pdf)

Promenaden - ett bra steg mot en bättre hälsa (pdf)

Stavgång (pdf)

Stegmätare - en metod för hälsoinriktad fysisk aktivitet (pdf)

Styrketräning benstyrka (pdf) 

Övrig information

För dig som vill veta mer om Fysisk aktivitet på recept (FaR®)

Information för legitimerad personal

Information för FaR®-samordnare


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m