Information om FYSS och FaR uppdaterad

Information och material om "Fysisk aktivitet på recept (FaR)" på Västra Götalandsregionens webbplats har strukturerats om och delvis fått andra sökvägar/adresser. 

En aktualisering av informationen om FYSS/FaR på ReKo Sjuhärads webbplats har därför gjorts i syfte att uppdatera både information och länkar. Samtidigt har vissa justeringar genomförts och ny information lagts till om forskningsrapporter och uppföljande utvärderingar under länken Utveckling.  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m