Nationella riktlinjer

Det finns stora variationer i landet och mellan olika vårdgivare avseende vilken hjälp och stöd som erbjuds till patienter som vill förändra sina levnadsvanor. Kunskap om användbara och effektiva metoder i det praktiska arbetet behövs.

Socialstyrelsen har påbörjat ett arbete med att ta fram nationella riktlinjer vad gäller metoder, som vårdgivare kan använda i möte med patienter som vill förändra sina levnadsvanor. Riktlinjearbetet fokuserar på tobaksbruk, riskbruk av alkohol, ohälsosamma matvanor och fysisk inaktivitet.

De nationella riktlinjerna, som kommer att ge förslag på t.ex. olika former av rådgivning, beteendemedicinska metoder (KBT), träningsprogram och läkemedel vid rökavvänjning, beräknas vara färdiga våren 2011.

Läs mer om Socialstyrelsens arbete med riktlinjer för sjukdomsförebyggande metoder.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m