Rapporter från avvikelsegruppen

Efter varje kalenderår gör Avvikelsegruppen en sammanställning över sitt arbete samt resultat från gjorda analyser. Rapporten presenteras för berednings- respektive chefsgruppen. Utöver den årliga sammanställningen sker kontinuerlig uppföljning och rapportering under året.

Årsrapporter

2010 Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

2009 Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

2008 Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

2007 Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

2006_Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

2005 Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

2004 Årsrapport, avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

Granskningsrapporter

2009, Granskningsrapport av 2008 års avvikelser i vårdsamverkan (pdf)

    


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m