Lokala rutiner för ordination av avancerade förband

- Lokal överenskommelse inom ReKo Sjuhärad

Ansvarig utgivare: Chefgruppen/Kerstin von Sydow
Datum: 2008-02-13 (2009-09-08, uppdatering av länk till avtal)
Utgåva: 7


Överenskommelsen i utskriftsformat (pdf)

 

En förteckning över sårläkningsprodukter har upprättats som bilaga till Avtal som reglerar hälso- och sjukvårdsansvaret mellan Västra Götalandsregionen och kommunerna i Västra Götaland. Nedan följer lokala rutiner för avancerade förband samt för patienter som utför omläggningar själva med sådana förband i hemmet.

 

Avancerade förband

Västra Götalandsregionen och kommunerna i västra Götaland har gemensamt beslutat att kostnaden för avancerade förband (se avtal) belastar den verksamhet där ordinerande läkare är verksam (länssjukvården eller primärvården). Förteckningen över sårläkningsartiklar gäller from 2007-12-01.

Verksamheter tillhörande regionen inom Sjuhärad ansvarar för att patienten förses med avancerat förbandsmaterial enligt följande lokala rutiner:

  • Ordination inom Södra Älvsborgs Sjukhus

    Ordinatören fyller i blanketten Förskrivning tillbehör hjälpmedel vid medicinsk behandling. Blanketten finns tillgänglig på SÄS interna webb (SIW) under Klinker Enheter/Rehabilitering och ortopedteknik, avdelning Hjälpmedelssamordning. Ordinationen ska alltid vara en engångsordination. Om behov av avancerat förband kvarstår vid återbesök, fylls ny ordinationsblankett i. Blanketten skickas till SÄS samordnare för hjälpmedel på faxnr 05906. Leverans sker därefter från WESTMA till valfri vårdcentral inom Södra Älvsborg eller till ordinerande klinik (måste anges på blanketten). Vid nyttjande av denna blankett tillfaller kostnaden för förbandet det centrala kontot för hjälpmedel och inte enskild klinik.
  • Ordination inom Primärvård

    Ordinatören lämnar ut avancerat förband till patientansvarig sjuksköterska i kommunen eller direkt till patienten själv. Volymen på antal förband som distribueras ska motsvara behovet fram till uppföljning/nästa återbesök. Kostnaden tillfaller den vårdcentral där ordinatören är verksam.

OBS! Vid ordination av avancerade förband är det viktigt att förbanden beställs från WESTMA så att regionens avtalspriser kan erhållas. 

 

Patienter som utför omläggningar själva i hemmet

Grundprincipen enligt avtalet är att inga patienter ska behöva bekosta några förband själva, oavsett om patienten får hjälp av hälso- och sjukvården för omläggning eller lägger om sitt/sina sår själv. Patienter som utför omläggningar själva i hemmet, ska erhålla förbandsmaterial av den vårdgivare som har uppföljningsansvar för den aktuella behandlingen. Distribution och kostnadsdebitering sker enligt de lokala rutinerna för avancerade förband (se ovan).

 

Kontaktpersoner

Vid frågor om förband
- Ulrika Källman, Hud/STD-kliniken, SÄS, tfn 033-616 28 11.

Vid frågor om praktiskt förfarande vid ordination
- Anette Stridh, Samordnare för hjälpmedel, SÄS, tfn 033-616 49 60.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m