Användarinformation

Informationen är sammanställd för att du som besökare ska erbjudas möjlighet att använda webbplatsen på bästa sätt.

Om ReKo Sjuhärads webbplats

Introduktionsmaterial om webbplatsen (pdf)
Målgrupp
Innehåll
Länkar
Om pdf-format
Utskrifter
Sökfunktioner
Hem och bakåt-sökningar
Cookies
Anpassa webbplatsen

 

Webbplatsens målgrupp

ReKo Sjuhärads webbplats är främst avsedd för personal som arbetar inom hälso- och sjukvård samt omsorg inom sjuhäradsbygden, men även patienter och deras närstående är välkomna att ta del av informationen.

 

Innehåll

Webbplatsens innehåller information som är gemensam för två eller fler vårdgivare. Syftet med en gemensam informationsstruktur är dels att all personal inom ReKo Sjuhärads område ska ha tillgång till samma information, dels att den ska vara lätt att hitta. Den information som är tillgänglig på webbplatsen är förankrad och/eller beslutad i chefgruppen ReKo Sjuhärad.

 

Länkar

På webbplatsen förekommer tre typer av länkar:

Bokmärken

Avser länkar inom en specifik sida eller ett enskilt dokument. Denna typ av länkar kan t.ex. hjälpa användare att snabbt förflytta sig till ett visst ställe på en sida eller mellan olika rubriker i ett dokument.

Interna länkar

Avser länkar inom ReKo Sjuhärads egen webbplats. När dessa länkar aktiveras öppnas informationen i det s.k. "artikelfönstret". Undantag är länkar som leder till dokument i pdf-format, vilka öppnas i ett nytt fönster. Läs mer om detta under externa länkar. Vid aktivering av vissa länkar i sidhuvud och startsidans vänstra meny, byts även vänster meny ut. För att återgå till webbplatsens startsida, klicka på:
- länken i den klickbara sökvägen nedanför "artikelfönstret"
- Hem-knappen längst upp i sidhuvudet eller
- bakåtknappen i webbläsarens verktygsfält.
Se även under rubrik Hem och bakåtsökningar.

Externa länkar

Avser länkar till information på andra hemsidor utanför ReKo Sjuhärads egen webbplats. Merparten av webbplatsens länkar är av denna typ och öppnas i ett nytt fönster. Detta fönster lägger sig som en "bild" framför det ursprungliga fönstret. För att öka storleken på det nya fönstret, klicka på den mellersta av de tre symbolerna i webbläsarens fönsterverktyg, som finns längst upp till höger ovanför verktygsfältet (Bild på webbläsarens fönsterverktyg ). Stäng det nya fönstret genom att antingen klicka på X i webbläsarens fönsterverktyg längst upp till höger eller genom att klicka på Arkiv i verktygsfältet och därefter Stäng. När det nya fönstret stängs är du som användare tillbaka på den ursprungliga webbsidan.

 

Om pdf-format

Vissa dokument som t.ex. protokoll med tillhörande bilagor publiceras i s.k. pdf-format (portable document format). För att öppna, läsa och skriva ut denna typ av dokument måste datorn ha programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad. Äldre versioner av programvaran kan ibland påverka pdf-dokumentens tillgänglighet. Detta brukar kunna avhjälpas med en uppgradering till en senare version. Programmet kan kostnadsfritt laddas hem till den egna datorn via leverantören Adobes webbplats på adress:
http://www.adobe.se/products/acrobat/readstep2.html där det även finns utförliga instruktioner för installationen. 

OBS! Installation av programvaror ska utföras enligt lokala rutiner inom respektive förvaltning. Kontakta PC-ansvarig vid din arbetsplats eller IT-avdelningen för hjälp.

 

Utskrifter

Webbpubliceringsverktyget skapar automatiskt en utskriftsversion av innehållet på webbplatsens olika sidor motsvarande det s.k. ”artikelfönstret”. Utskriftsversionen öppnas med automatik i ett nytt fönster när länken för utskrift aktiveras. Det går också att klicka med höger musknapp direkt i ”artikelfönstret” för att öppna Skriv ut-fönstret. Längst ned på utskriften finns information om sidans sökväg samt utskriftsdatum. Om den angivna sökvägen i utskriften manuellt skrivs in i webbläsarens adressfält, är det viktigt att det före sidans identitetsnummer görs 4 nedsänkta streck i följd!

 

Sökfunktioner

Webbplatsen erbjuder flera alternativ för att hitta eller söka information.

Fritextsökning (Användning av sökrutan)

I sidhuvudet finns en sökruta, som med hjälp av fritext, kan användas vid sökning av information på ReKo Sjuhärads webbplats.  

Skriv in sökordet och klicka därefter på sök!
Funktionen ger möjlighet att söka efter ett eller flera ord samt kombinationer av ord på webbplatsen. Funktionen bygger på ett index som innehåller alla ord som förekommer i rubriker och på webbsidorna. Om sökfunktionen hittar ord som överensstämmer med sökningen, visas en lista med länkar till aktuella sidor.

Söktips!

  • Det är möjligt att ange upp till 10 olika sökord åtskilda med ett mellanslag.
  • Sökningen kan begränsas genom att placera ett plustecken (+) framför det ord som måste finnas med i alla träffar.
  • Sökningen kan begränsas genom att placera ett minustecken (-) framför de ord som inte får finnas med i någon träff.
  • Om du valt alternativet ”sök endast hela ord” men ändå vill söka på del av ord, placera en asterisk (*) i slutet av ordet. Sökfunktionen sorterar då ut alla de ord som exakt motsvarar det angivna sökordet men också ord som enbart börjar med det angivna sökordet.

A-Ö

Med hjälp av funktionen A-Ö går det att söka bland webbplatsens rubriker som börjar på en speciell bokstav. Välj aktuell bokstavsgrupp. Resultatet visas i form av en lista med länkar till aktuell sida. Observera att rubriker på underliggande sidor inte kommer med i sökresultatet. 

Innehåll / webbkarta

Funktionen visar en grafisk bild över webbplatsens struktur, som bygger på information hämtad från startsidans vänstra meny. Information som bygger på länkar i sidhuvudet med underliggande information, finns inte med i den illustrerade strukturen.

 

Hem och bakåt-sökningar

Återvänd till webbplatsens startsida med hjälp av Hem-knappen i sidhuvudet, länken högst upp i vänster meny eller via den klickbara sökväg, som finns nedanför det s.k. "artikelfönstret". I systemet finns olika alternativ för att stegvis söka bakåt i systemet enligt samma väg som ledde till nuvarande position. Den klickbara sökvägen nedanför "artikelfönstret" visar de senaste sidor som besökts. Även Tillbaka-knappen, som finns ovanför vänster meny, samt Bakåt-knappen i webbläsarens verktygsfält, kan användas för att stegvis gå bakåt i systemet.

 

Cookies

Lagen om elektronisk kommunikation (SFS 2003:389, 6 kap. 18 §) trädde ikraft den 25 juli 2003. Post- och Telestyrelsen fungerar som tillsynsmyndighet och ansvarar för lagens efterlevnad. En cookie är en liten textfil som den besökta webbplatsen begär ska sparas på besökarens dator. På många webbplatser används cockies för att ge besökaren tillgång till olika funktioner. Inom Västra Götalandsregionen används cookies i kalenderfunktionen för att möjliggöra ändringar samt i platsjournalen för att "återbesök" på webbplatsen ska gå snabbare. Vid båda dessa funktioner sparas cookien i besökarens dator under en längre tid. Cookies används även vid användning av webbaserade formulär. Informationen i en cookie gör det också möjligt att följa en besökares användning av webbplatsen.

För att undvika cookies kan besökaren
- Undvika att svara på formulär
- Inte logga in på webbplatsen
- Avsluta besöket på webbplatsen
- Ställa in datorns webbläsare så att den inte tillåter cookies


Läs mer om cookies:


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{mviz%vizl{{iu%vmzsiv5qvnwH%vozmoqwv5{m