Styrgrupp

Styrgruppens uppdrag

  • bidra till en gränsövergripande verksamhets- och kunskapsutveckling med beaktande av gällande avtal och överenskommelser
  • vara mötesplats där de läns-/Skaraborgsgemensamma frågorna kan behandlas
  • vara verkställande ledning för samverkansarbetet inom Vårdsamverkan Skaraborg vilket innebär att fastställa uppdrag för arbetsgrupperna och andra tillfälliga uppdrag
  • koordinera närsjukvårdens arbete på en gemensam Skaraborgsnivå
  • årligen lämna förslag till en plan med prioriterade mål och strategier för parternas gemensamma samverkansområden
  • verkställa utredningsuppdrag, organisering och finansiering av samverkanslösningar mellan parterna
  • vara verkställande och beredande organ till PSS

Kontaktuppgifter

Ordförande

Lars Gotthardsson
Närhälsan
  
Tel. 0708-523344

Gruppmedlemmar

Annika Larsson
Skaraborgs Sjukhus

Eva Ulfenborg
Tibro kommun

Ewa Öfverman
Privata vårdgivarna

Hans Halén
Skaraborgs Sjukhus

Lars-Åke Gustafsson
Falköping kommun

Lena Bjugård-Bränfeldt
Skara kommun

Lena Petersson Ask
Folktandvården

Mikael Ingsberg
HSNK

Per-Ola Hedberg
Töreboda kommun

Per-Olof Hermansson
Kommunalförbundet

Rita Ponerup
Närhälsan

Susanne Tedsjö
HSNK

Urban Johansson
Habilitering & Hälsa

uiqt|wBtiz{5ow||pizl{{wvH%vozmoqwv5{mtiz{5ow||pizl{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wB&tmqn5otim{H%vozmoqwv5{mtmqn5otim{H%vozmoqwv5{m