Sammansättning

Utvecklingsrådet ska representeras av en bred och djup kompetens inom området.

Sammansättningen i utvecklingsråden ska vara sådan att det ger optimal effekt när det gäller fördjupad beredning av olika frågeställningar. Deltagarna ska i första hand representera olika verksamhetsområden, i andra hand olika organisationer. 

Utvecklingsrådet för Personer med psykisk ohälsa består av:

Namn: Område:
Helen Smith Områdeschef, Borås Stad, ordförande
Bertil Martinsson Utvecklingsledare, offentlig Primärvård
Britt Thorell Folkhälsosamordnare, Ulricehamn
Charlotte Bliesener Falkenström Koordinator, Närvårdskansliet, (adjungerad)
Pernilla Jansson Vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS
Christian Sandgren Svenljunga
Vakant Privat  Primärvård
Vakant Habiliteringen Västra Götaland

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m