Minnesanteckningar

De publicerade anteckningarna från möten i samverkansrådet Psykisk hälsa är i pdf-format och öppnas i nytt fönster. För att läsa eller skriva ut anteckningarna krävs att datorn har programvaran Adobe reader/Acrobat reader installerad.

2011
2011-02-24 Minnesanteckningar (pdf)

2010
2010-11-25 Minnesanteckningar (pdf)
2010-09-09 Minnesanteckningar (pdf)
2010-09-09 Bilaga Kurskatalog KomBas (pdf)
2010-09-09 Bilaga Ekonomiskt utfall (pdf)

2010-04-09 Minnesanteckningar (pdf)

2010-02-05 Minnesanteckningar (pdf)

2009
2009-11-25 Minnesanteckningar (pdf)
2009-11-25 Bilaga "Arbetsgrupp externa vård- och stödinsatser" (pdf)
2009-11-25 Bilaga SKL cirkulär 09:65 (pdf)
2009-11-25 Bilaga SKL cirkulär 09:66 (pdf)

2009-09-22 Minnesanteckningar (pdf)

2009-04-29 Minnesanteckningar (pdf)
2009-04-29 Bilaga "Utvärdering - två spår" (pdf)
2009-04-29 Bilaga "Riktlinjer i samverkan, Västra Götaland (RIS)" (pdf)
2009-04-29 Bilaga "Regeringssatsning 2009, psykisk hälsa" (pdf)
2009-04-29 Bilaga "Regionalt initiativ till ansökan till yrkeshögskoleutbildning" (pdf)

2009-02-25 Minnesanteckningar (pdf)

2008
2008-12-03 Minnesanteckningar (pdf)

2008-10-30 Minnesanteckningar (pdf) 

2008-09-09 Minnesanteckningar (pdf)

2008-05-19 Minnesanteckningar, konstituerande möte (pdf) 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m