Sammansättning

Styrgruppen består av:

Carita Brovall, Ordförande
Ulricehamns kommun
 

Bahman Alami
Marks kommun
 

Suzanne Guregård
Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS)
 

John Henriksson
Bollebygds kommun
 

Hans Holmberg
Alingsås lasarett
 

Catharina Johansson
Alingsås kommun
 

Elisabeth Jonsson
Boråsregionen
 

Ing-Marie Larsson
Svenljunga kommun
 

Roland Mattsson
Vårgårda kommun
 

Bertil Martinsson
Närhälsan, Primärvårdsverksamheten
 

Helen Nordling
Närhälsan, Vårdval Rehab
 

Bengt Peterson
Privata vårdcentraler Sjuhärad
 

Magnus Stenmark
Herrljunga kommun
 

Monica Svensson
Borås stad
 

Gunnel Sjöberg
Hälso- och sjukvårdsnämndernas kansli
 

Annika Sundqvist
Habilitering & Hälsa
 

Maria Terins
Lerums kommun
 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkizq|i5jzw%vittH}tzqkmpiuv5{mkizq|i5jzw%vittH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBjipuiv5itiuqItiulizqHuizs5{mjipuiv5itiuqItiulizqHuizs5{muiqt|wB{}%zivvm5o}zmoizlH%vozmoqwv5{m{}%zivvm5o}zmoizlH%vozmoqwv5{muiqt|wBrwpv5pmvzqs{{wvHjwttmj%yol5{mrwpv5pmvzqs{{wvHjwttmj%yol5{muiqt|wBpiv{5pwtujmzoH%vozmoqwv5{mpiv{5pwtujmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBki|pizqvi5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mki|pizqvi5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBmtq{ijm|p5rwv{{wvHjwzi{zmoqwvmv5{mmtq{ijm|p5rwv{{wvHjwzi{zmoqwvmv5{muiqt|wBqvo4uizqmH{%vmvtr}voi5{mqvo4uizqmH{%vmvtr}voi5{muiqt|wBzwtivl5ui||{{wvH%vizoizli5{mzwtivl5ui||{{wvH%vizoizli5{muiqt|wBjmz|qt5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{mjmz|qt5uiz|qv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBpmtmv5vwzltqvoH%vozmoqwv5{mpmtmv5vwzltqvoH%vozmoqwv5{muiqt|wBjmvo|5xm|mz{wvHx|r5{mjmvo|5xm|mz{wvHx|r5{muiqt|wBuiov}{5{|mvuizsHiluqv5pmzztr}voi5{muiov}{5{|mvuizsHiluqv5pmzztr}voi5{muiqt|wBuwvqki95{%vmv{{wvHjwzi{5{muwvqki95{%vmv{{wvHjwzi{5{muiqt|wBo}vvmt5{rwjmzoH%vozmoqwv5{mo}vvmt5{rwjmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5{}vly%vq{|H%vozmoqwv5{mivvqsi5{}vly%vq{|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5|mzzqv{Htmz}u5{muizqi5|mzzqv{Htmz}u5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m