Styrgrupp närvård

Styrgruppens uppdrag:

  • Ansvara för övergripande strategiska samverkansfrågor mellan sjukhus, primärvård och kommuner.
  • Styra, leda, följa upp, utveckla och fatta beslut i gemensamma frågor som inte omhändertas av närvårdsområdena.

Mötestider 2015

  • 16 januari **
  • 13 mars *
  • 29 maj *
  • 28 augusti *
  • 23 oktober **
  • 18 december *

* 08.30 - 12.00
** 08.30-16.00


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m