Avvikelsegruppen

De tre samverkansparterna inom Södra Älvsborg:

  • Kommunerna (Alingsås, Borås stad, Bollebygd, Herrljunga, Mark, Lerum, Vårgårda, Ulricehamn, Svenljunga och Tranemo),
  • Primärvården 
  • Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) och Alingsås lasarett

har utsett en person vardera som sammanställer inkomna avvikelserapporter avseende vårdsamverkan inom respektive huvudmans organisation. De utsedda kontaktpersonerna utgör avvikelsegruppen, vars syfte är att försöka identifiera eventuella systemfel i vårdsamverkan.

Till sin hjälp har kontaktpersonerna en eller flera referensgrupper som behandlar olika typer av inträffade avvikelser. Avvikelse kopplat mot informationsöverföring mellan vårdgivare är exempel på en typ av avvikelse som avvikelsegruppen registrerar. 

Hos de tre samverkansparterna kommuner, primärvård och sjukhus, registreras inträffade avvikelser enligt lokala rutiner inom respektive organisation. Ur respektive system tas uppgifter om avvikelser i vårdsamverkan fram och sammanställs av avvikelsegruppen enligt uppdrag.

En gång per år sammanställs en verksamhetsberättelse som rapporteras muntligen till Referensrådet och Styrgrupp närvård.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m