Så här hanteras blanketterna

Vem ska rapporten skickas till?

Rapport om avvikelse i närvårdssamverkan lämnas till närmaste chef eller av chefen utsedd ansvarig person. Denne skickar rapporten till samordnare för avvikelser i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg, som registrerar avvikelsen och sedan vidarebefordrar den till berörd organisation.

Vad händer sen?

Den vårdgivare som får "Rapport avvikelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg" ska inom två månader besvara denna genom att redogöra för orsaken till det inträffade, vilka åtgärder som vidtagits, samt hur händelsen kommer att följas upp så att liknande händelse inte inträffar igen.

När en kommun eller privat vårdgivare får "Rapport avvikelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg" från annan vårdgivare ska denna besvaras inom två månader på blankett för ”Svar avvikelse i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg”. Svaret skickas till samordnare för avvikelser i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Samordnare för avvikelser i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg registrerar och för statistik över samtliga rapporterade händelser och svar från de tio kommunerna i Södra Älvsborg; Alingsås, Bollebygd, Borås, Herrljunga, Lerum, Mark, Svenljunga, Tranemo, Ulricehamn och Vårgårda samt från privata vårdgivare.  En grupp bestående av representanter från primärvård, sjukhus och kommun analyserar och sammanställer avvikelser i syfte att hitta systemfel och identifiera behov av uppdaterade rutiner, arbetssätt, samverkan etc. mellan olika vårdgivare i Södra Älvsborg.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m