Rutiner

Rapport om avvikelse i vårdsamverkan förmedlas elektroniskt eller via papper beroende på organisation.

Västra Götalandsregionen

Efter att avvikelse i Närvårdssamverkan, eller svar på avvikelse, registrerats och granskats av närmaste chef eller av denne utsedd ansvarig person, skickas avvikelsen via regionens elektroniska avvikelsehanteringssystem MedControl till: VGR- Alingsås lasarett - Sjukhusledning - Närvårdskansli

Kommuner och privata vårdgivare

Efter att avvikelse i Närvårdssamverkan, eller svar på avvikelse, registrerats och granskats av närmaste chef eller av denne utsedd ansvarig person i den egna organisationen, skickas avvikelsen eller svaret till: Närvårdskansliet, Samordnare för avvikelser i Närvårdssamverkan, Oscarsgatan 9B, 441 83  Alingsås

Blanketter

En oifylld blankett kan sparas i den egna datorn. För att erhålla en kopia på rapporten behöver rapporten skrivas ut.

En oifylld blankett kan sparas i den egna datorn. För att erhålla en kopia på svaret behöver blanketten skrivas ut.

Läs mer om Rutin för samordnad hantering och administration av avvikelser i vårdsamverkan i Södra Älvsborg (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Läs mer om hur blanketterna hanteras

Synpunkter på blanketternas utformning och innehåll lämnas till:

Carina Rödebäk
Vårdplaneringssköterska, Svenljunga kommun
Svenljunga kommun
512 80 Svenljunga

Telefon: 0325-18124
 

Kontakt

Kontaktuppgifter till avvikelsegruppen och ansvarig för att hantera och registrera avvikelser i Närvårdssamverkan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBkizqvi5zwlmjisH{%vmvtr}voi5{mkizqvi5zwlmjisH{%vmvtr}voi5{muiqt|wBivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m