Varför en ny samverkansform?

 • För att enklare uppnå målet om lika vård för alla
  Samverkan ger samsyn och förutsättningar för lika vård
 • Behov av gemensam politisk vision med tydliga mål
  Önskemål från de tidigare samverkansformerna Reko och Kola
 • Ge förutsättningar för en långsiktig planering, ledning och styrning
  Omfatta fler grupper i befolkningen
  Behov av strukturerat omhändertagande av nationella och regionala riktlinjer
 • Ge övergripande struktur för funktionell vårdsamverkan på lokal- och delregional nivå
  Möjliggöra deltagande från privata aktörer (lagen om valfrihet, LOV)
  Delaktighet från regionens beställare och utförare
 • Effektivare utnyttjande av gemensamma resurser
  Möjliggöra utveckling av gemensamma stödprocesser och samordning
  Minska dubbelarbete och parallella processer

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m