Vad är nytt med denna samverkansform?

Det som skiljer Närvårdssamverkan Södra Älvsborg från tidigare samverksansformer inom vård och omsorg är:

  • Tydligare medborgar/patientfokus
  • Fler grupper i befolkningen prioriteras
  • Ökad tyngd på närvårdsområden
  • Ökad politiskt delaktighet och samverkan
  • Delaktighet av regionens beställare
  • Tydligare struktur och samordning för närvårdssamverkan på alla nivåer
  • Närvårdskansli med samordnande, stödjande och beredande funktion

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m