Kontakt

Sammankallande

Eva Wendefors
Verksamhetschef IFF
 

Arbetsgrupp för psykisk ohälsa och funktionsnedsättning

Eva Wendefors

Verksamhetschef Individ- och familjeomsorg samt funktionshinder 

Katarina Liljeröd

Arbetsmarknadsenheten

Maria Fredriksson

Psykiatrisjuksköterska

Robert Hagström

Folkhälsa

Carina Pålsson

Enhetschef IFO förebyggande

Anna Helleland

Enhetschef Funktionshinder

Tomas Bornhall

MAS Vårgårda

Maria Fredriksson

Psykiatrisjuksköterska

Marie-Louise Gisleskog

LSS-sjuksköterska

Monica Lundberg

Arbetsterapeut

 Regionen

 

Lilian Olsson

Närhälsan Vårgårda Vårdcentral

Kajsa Murro Hagman

ÖVM Vårgårda

Anna-Carin Sjöberg

ÖVM Vårgårda

Susanne Samuelsson

Primärvården

Maria Norrman

Arbetsförmedlingen

Brukarrepresentant kallas in vid behov


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBm%vi5%wmvlmnwz{H%vizoizli5{mm%vi5%wmvlmnwz{H%vizoizli5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m