Sammankallande:

Carola Davidsson
Vårgårda kommun
carola.davidsson@
vargarda.se

Arbetsgrupp för äldre

Arbetsgruppen Äldre multisjuka och multisviktande och personer med behov av vård i livets slutskede.

 

Carola Davidsson, sammankallande, Vårgårda Kommun
Tomas Bornhall, Vårgårda Kommun
Linnea Larsson, Närhälsan
Gunilla Lindberg, Alingsås Lasarett


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzwtivl5ui||{{wvH%vizoizli5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m