Närvårdsområde Vårgårda

Bild över Lärkmossen, Vårgårda

Foto: Vårgårda.se

Närvårdsområde Vårgårda är ett av tio närvårdsområden i Närvårdssamverkan.

Här sker samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun:

  • på strategisk ledningsnivå. Det betyder att ledningsgruppen för närvårdsområde Vårgårda har övergripande lednings- och samordningsansvar för närvårdssamverkan i närområdet.
  • på operativ verksamhetsnivå. Det innebär ett ansvar för att verkställa beslut som Styrgruppen för närvårdssamverkan tar.
  • i dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker. Politikerna i Vårgårda är delaktiga i närvårdsområdets arbete.
      

Samverkan i närvårdsområdena styrs genom de Styrdokument som finns för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m