Dokument

Aktivitetsplan äldre 2013-2014 (pdf-fil, öppnas i nytt fönster)

Arbetsgrupp äldre multisjuka

Namn Verksamhet E-post
Margareta Persson Rehab, Närhälsan  
Annika Martinsson Enhetschef, Ulricehamns kommun  
Lena Sjöberg Medicinskt ansvarig sjuksköterska  
Lisbeth Johansson Närhälsan  
Maria Glemfelt Omvårdnadsutvecklare, SÄS  
Maria Wichers Handläggarenheten  
Sara Carlsson Hälsobrunnens vårdcentral  
     

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizoizm|i5s5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muizoizm|i5s5xmz{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBivvqsi5uiz|qv{{wvH}tzqkmpiuv5{mivvqsi5uiz|qv{{wvH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBtmvi5{rwjmzoH}tzqkmpiuv5{mtmvi5{rwjmzoH}tzqkmpiuv5{muiqt|wBtq{jm|p5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mtq{jm|p5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5otmunmtl|H%vozmoqwv5{muizqi5otmunmtl|H%vozmoqwv5{muiqt|wBuizqi5%wqkpmz{H}tzqkmpiuv5{muizqi5%wqkpmz{H}tzqkmpiuv5{muiqt|wB{izi5kizt{{wvHx|r5{m{izi5kizt{{wvHx|r5{muiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m