Närvårdsområde Ulricehamn

Bild av stationshuset i Ulricehamn

Foto: Ulricehamn.se

I Närvårdsområdet sker samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun:

  • på strategisk ledningsnivå. Det betyder att ledningsgruppen för närvårdsområde Ulricehamn har övergripande lednings- och samordningsansvar för närvårdssamverkan i närområdet. 
  •  
  • på operativ verksamhetsnivå. Det innebär ett ansvar för att verkställa beslut som Styrgrupp närvård tar.
  • i dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker. Politikerna i Ulricehamn är delaktiga i närvårdsområdets arbete.

Samverkan i närvårdsområdena styrs genom de Styrdokument som finns för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m