ÄMM-gruppen

Ledningsgruppen i Närvårdsområdet Mark har givit ÄMM-gruppen (arbetsgruppen för Äldre, Multisjuka och Multisviktande) uppdrag att ta fram en årlig aktivitetsplan, samt bidra till verkställande av dessa aktiviteter.

ÄMM-gruppen har:

  • Lokalt ledningsansvar för projekt TryggVE
  • Lokalt ledningsansvar för preventivt arbetssätt genom att följa utvecklingen/analysera Senior Alert
  • Lokalt ledningsansvar för sammanhållen vård och omsorg genom att följa upp/analysera återinläggning inom 30 dagar och undvikbar slutenvård
  • Lokalt ledninsgansvar för God vård i livets slutskede: Följa utvecklingen/analysera Svenska Palliativregistret och följsamheten till vårdprogram om palliativ vård.
  • Lokalt ledningsansvar för God vård vid demenssjukdom genom att följa utvecklingen och analysera registreringar i SveDem (Svenska Demensregistret) och BPSD (Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symptom vid Demens)
  • Ansvar för att ge förslag på gemensamma aktiviteter för kunskapsutveckling
  • Ansvar för att bidra till förbättrad läkemedelshantering och läkemedelsanvändning både sett ur kvalité- och effektivitetsperspektiv.

Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m