Närvårdsområde Mark

Närvårdsområde Mark är ett av tio närvårdsområden i Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.

Bilden visar en personal och en brukare på ett äldreboende.

Foto: Ralf Sundhäll

Här sker samverkan mellan primärvård, sjukhus och kommun:

  • på strategisk ledningsnivå. Det betyder att ledningsgruppen för närvårdsområde Mark har övergripande lednings- och samordningsansvar för närvårdssamverkan i närområdet. För att se vilka som sitter i ledningsgruppen i Närvårdsområde Mark se länken i högerkolumnen.
  • på operativ verksamhetsnivå. Det innebär ett ansvar för att verkställa beslut som Styrgruppen för närvårdssamverkan tar.
  • i dialog med och mellan befolkningsansvariga politiker. Politikerna i Mark är delaktiga i närvårdsområdets arbete.

Samverkan i närvårdsområdena styrs genom de Styrdokument som finns för Närvårdssamverkan i Södra Älvsborg.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m