Ledningsgrupp Borås

Monica Svensson

Stadsdelschef område Väster, ordförande

Linda Weiland

Borås Stad, sekreterare

Annica Olausson

Kommungem. äldre & funktionshinderverksamhet, Borås Stad

Bengt Petersson

Privat Primärvård

Bertil Martinsson

Närhälsan

Pernilla Jansson

Vuxenpsykiatriska kliniken, SÄS

Ewa Hedström

Barn- och Ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS

Helen Smith

IFO Vuxen & Socialpsykiatrin, Borås Stad

Ingegerd Eriksson

Kvalitet & utveckling, Borås Stad

Joakim Cannerfors

Kommungem. förskola & skola, Borås Stad

Kåre Öhrstig

IFO Barn & unga, Borås Stad

Maria Glemfeldt

Omvårdnadsutvecklare, SÄS

Marita Bäck

Närhälsan

Susanne Carlsson

Folkhälsosamordnare, Borås Stad

Vakant

Habilitering & Hälsa
Charlotte Bliesener Falkenström Närvårdskansliet (adjungerad)

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m