Lokal arbetsgrupp barn och unga (Västbus)

Lokal arbetsgrupp för barn och unga (Västbus)

Lena Johansson, planeringsledare, Kommungemensam förskola/skola

Kåre Öhrstig, verksamhetsutvecklare IFO, Barn och familj

Charlotta Waldau, enhetschef, elevhälsan Norr

Sandra Sinclair, tf enhetschef elevhälsan Öster

Mikael Sedwall, enhetschef elevhälsan Väster

Marianne Gunnarsson, enhetschef IFO Öster

Aniko Persson, enhetschef funktionshinderverksamheten

Klas Olofsson, LSS biståndshandläggare

Ulla Ryberg, BUP

Marie Olausson, SÄS

Representant från primärvården saknas


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m