Arbetsgrupp äldre multisjuka multisviktande

Arbetsgrupp för äldre multisjuka och multisviktande

Marie Elm, MAS, Borås Stad

Annica Olausson, Områdeschef, Kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet, Borås Stad

Jessica Engkvist, MAR, Borås Stad

Maria Björkman, verksamhetsutvecklare, Kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet,
Borås Stad

Maria Glemfelt, omvårdnadsutvecklare, SÄS

Ingela Thorell, äldresjuksköterska, projektledare, Offentlig primärvård

Marie-Louise Johansson, verksamhetschef, Dalsjöfors Vct, Offentlig primärvård

Agneta Gustavsson, enhetschef, Primärvårdsrehab

Margit Thorén, Centrala pensionärsrådet

Bengt Petersson, Primärvården, Privata utförare

Hans Abrahamsson, områdeschef, Sdf Norr

Ulla Bark, enhetschef, Sdf Väster

Linda Weiland, områdessamordare, Kommungemensam äldre- och funktionshinderverksamhet, Borås Stad


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m