Beredningsgrupper

 • Barn och unga vuxna i utsatt situation
  Catharina Johansson, kommun (sammankallande)
  Ewa Hedström, Barn- och ungdomspsykiatriska kliniken, SÄS
  Cecilia Knutsson, kommun
  Gunlög Hedtjärn, vårdenhetschef BUP
  Susanne Samuelsson, områdeschef Närhälsan barnmorskemottagning
 • Personer med psykisk ohälsa
  Catharina Johansson, kommun (sammankallande)
  Bengt-Arne Andersson, SÄS
  Gerd Person Leo, Närhälsan

 • Personer med funktionsnedsättning
  Catharina Johansson, kommun, (sammankallande)
  Vakant, Habilitering & Hälsa
  Cecilia Knutsson, kommun

 • Äldre multisjuka och multisviktande
  Catharina Johansson, kommun, (sammankallande)
  Vakant


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m