Arbetsgrupp för äldre

Arbetsgruppen för äldre multisjuka och multisviktande i Närvårdsområde Alingsås består av:

Namn Område Mail
Fredrik Forsberg Avdelningschef Hälso-och sjukvård, sammankallande

 

Ann Cajvert Avdelningschef, Myndighetsavdelningen, Alingsås kommun  
Gunilla Lindberg Vårdutvecklare, Alingsås lasarett  
VakantUtskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBnzmlzqs5nwz{jmzoHitqvo{i{5{mnzmlzqs5nwz{jmzoHitqvo{i{5{muiqt|wBivv5kir%vmz|Hitqvo{i{5{mivv5kir%vmz|Hitqvo{i{5{muiqt|wBo}vqtti5tqvljmzoH%vozmoqwv5{mo}vqtti5tqvljmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m