Kontakt

Ansvarig för LÄR UT Södra Älvsborg

Marie Elm
MAS, Medicinskt ansvarig sjuksköterska
Telefon 033-35 8412. Mobil 0766 -23 06 49
 

LÄR UT - Bättre läkemedelshantering för äldre

Äldre som använder många läkemedel är en riskgrupp som behöver uppmärksammas eftersom de är extra känsliga för att få läkemedelsbiverkningar.

Under 2013-2015 genomför Närvårdssamverkan Södra Älvsborg en satsning på kompetensutveckling för att förbättra vården för de mest sjuka äldre. Som ett led i denna satsning inbjuds nu sjuksköterskor både i kommunal hälso- och sjukvård, primärvård och sjukhus till en utbildning om äldre och läkemedel. För de kommunala sjuksköterskorna är utbildningen knuten till ett handledaruppdrag i vilket det ingår att informera sjuksköterskekollegor och omvårdnadspersonal inom sin enhet/område.

I maj 2015 startar LÄR UT 11. Kursprogrammet finns att läsa här. Länkar till de olika kurstillfällena hittar du nedan.

Länk till anmälan för kommunanställda

Länkar till anmälan för primärvård och sjukhus:
Kurstillfälle 1
Kurstillfälle 2


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBuizqm5mtuHjwzi{5{muizqm5mtuHjwzi{5{muiqt|wBivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m