Niklas Hellgren, Alingsås representant i det Politiska samrådet

Vad betyder samverkan för dig?
Samverkan är nödvändigt för att få till en så effektiv vårdkedja som möjligt och att våra resurser, ekonomiska som personella, ska användas så effektivt och klokt som möjligt.

Vad ser du är nytt från det tidigare samverkansarbete som Alingsås tillhörde dvs. KOLA?
Främst att vi har fått in en politisk styrning i arbetet.

Vad har du för förhoppningar på Närvårdssamverkan Södra Älvsborg?
Jag hoppas att vi ska uppnå det vi skriver i Inriktning av vårdsamverkan: "En väl fungerande närvårdssamverkan innebär att befolkningen har tillgång till hälso- och sjukvård, och omsorg på lika villkor. Närvårdssamverkan ska för den enskilde patienten/individen innebära tillgänglighet, trygghet och kontinuitet. Med en sammanhållen vårdkedja med vidhängande vårdprocesser ska den enskilde inte påverkas när ansvaret för vården delas mellan vårdgivarna eller övergår från en vårdgivare och/eller vårdnivå till en annan. Vårdtagaren ska ges bästa möjliga vård och omsorg oavsett huvudman inom ramen för de gemensamma resurserna. Medborgarna ska uppleva hälsa, välbefinnande och tillgång till vård på lika villkor."    

Vad tror du det politiska samrådet kan tillföra?
Det politiska samrådet kommer att arbeta med målstyrning. Det är viktigt att vi i våra målsättningar utgår ifrån områden som kräver förbättring och utveckling, samt att vi bevakar de områden som idag fungerar väl.

 

 


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m