Utbildning inom Palliativ vård

Under senare tid har det skett en stark utveckling inom området palliativ vård. Det första nationella vårdprogrammet har just utkommit och har stor spridning. Socialstyrelsen arbetar med ett kunskapsstöd bestående av nationella riktlinjer och ett kunskapsstöd, och de nybildade regionala cancercentra(RCC) har i sina uppdrag att uppmärksamma den palliativa vården.

Med anledning av det utkomna vårdprogrammet planerar RCC att i samarbete med sjukhusen, primärvården och den kommunala hälso-och sjukvården ordna utbildningsdagar i regionen.

Tanken är att bjuda in medarbetare från olika verksamheter så att frågorna kan belysas ur olika perspektiv. Temat blir palliativ vård med utgångspunkt från vårdprogrammet.

Målgrupp:

Utbildningen vänder sig i första hand till personal som arbetar i verksamheter där palliativ vård förekommer. All personal är välkommen. Representant från det svenska palliativregistret deltar också i utbildningsdagen och vi kan direkt spegla kvalitetsdata från området och diskutera utifrån dessa.

Utbildningsdagarna är gratis, men medarbetare som önskar komma behöver få ledigt. Som det ser ut nu har vi inte möjlighet att dubblera utbildningarna.

Anmäl dig till Kristina Palmberg, RCC. 

 
Telefon: 0707/868200


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBszq{|qvi5xitujmzoHwk5o}5{mszq{|qvi5xitujmzoHwk5o}5{muiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m