Utbildning i Audit och Dudit

Audit och Dudit är ett screeninginstrument som Ni säkerligen redan har kännedom om och som rekommenderas att användas inom primärvård, kommun, landsting och kriminalvård,utifrån de Nationella Riktlinjerna vilka Socialstyrelsen utkom med under mars månad 2007. Dessa riktlinjer är särskilt riktat till de verksamheter som möter personer med riskbruk-missbruk och/eller beroende av alkohol och droger. Instrumenten används för att i ett så tidigt skede som möjligt hitta personer med denna problematik.

Nu kan vi erbjuda Er personal en ½ dags utbildning i dessa screening instrument.

Syftet med utbildningen är att personal ska få kännedom om och känna sig bekväma i att använda dessa screening instrument, men även att få en djupare kunskap och förståelse för instrumentens användande.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer nu att anordna utbildning i dessa instrument den 10:e Oktober 2014.

Läs mer i inbjudan och om hur du anmäler dig:

Inbjudan och anmälan Audit Dudit oktober 2014 (öppnas i nytt fönster)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m