Utbildning i Audit och Dudit

AUDIT/DUDIT är ett screening- instrument med syfte att tidigt upptäcka personer med riskbruk/missbruk och eller beroendeproblematik. Utbildningen vänder sig till personal inom primärvård, kommun, landsting och kriminalvård, utifrån de Nationella Riktlinjerna vilka Socialstyrelsen utkom med under mars månad 2007.

Nu kan vi erbjuda Er personal en ½ dags utbildning i dessa screening-instrument.

Syftet med utbildningen är att personal ska få kännedom om och känna sig bekväma i att använda dessa screening instrument, men även att få en djupare kunskap och förståelse för instrumentens användande.

Boråsregionen Sjuhärads kommunalförbund kommer nu att anordna utbildning i dessa instrument den 10:e juni 2014.

Läs hela inbjudan och hur du anmäler dig här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m