Utbildning ADAD

ADAD (Adolescent Drug Abuse Diagnosis) är en strukturerad standardiserad intervjumetod som syftar till att ge en bred bild av ungdomars situation och aktuell problematik. Intervjun är uppdelad i nio olika livsområden som belyser fysisk och psykisk hälsa, skola, arbete och praktik, fritid, vänner och familj, brottslighet samt alkohol och narkotika.

ADAD tillhör de metoder som rekommenderas enligt de Nationella Riktlinjerna inom  missbruks- och beroendevården

Utbildningen syftar till att ge deltagarna goda metodkunskaper och god förståelse för den praktiska användningen av ADAD-intervjun och ADAD Återkoppling.

Målgrupp för utbildningen
Utbildningen vänder sig i första hand till personal som arbetar inom socialtjänsten med utredning eller behandling av ungdomar (13 – 21 år) i riskzon.

Tid :
Dag  1:    5     mars   2014       kl 9.00 – 16.00
Dag  2:    6:e  mars   2014       kl 9.00 – 16.00
Dag  3:  24:e  april    2014       kl 9.00 -  ca 16.00

För mer information och anmälan.


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m