Seminarium om utvärdering av Närvårdssamverkan

FoU Sjuhärad Välfärd bjuder in till ett seminarium om en lägesbeskrivning av Närvårdssamverkan Södra Älvsborg den 12 oktober 14:00-16:00 på Högskolan i Borås.

Presentation från den pågående utvärderingen:
• Områden där vårdsamverkan kan förbättras mellan region och kommun för personer med psykisk ohälsa och för personer med funktionsnedsättning (LSS)
• Resultat från en webbaserad enkätunderökning kring chefers och medarbetares kännedom om och förväntningar på Närvårdssamverkan Södra Älvsborg.
• Resonemang kring hur bland annat kansliets inrättande, etableringen av närvårdsområdena, styrgrupp och delregionalt politiskt samrådsorgan medverkar till ökad samverkan mellan region och kommun.

Läs inbjudan här


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wB&ivvi5ozqttH%vozmoqwv5{mivvi5ozqttH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m