Fördjupad kompetens inom demensvård

Det finns mycket kunskap om demenssjukdomarna idag och det är viktig att kunskapen sprids så att livskvalitén för personer med demenssjukdom och deras närstående kan bli optimal. Kvalitén i demensvården hänger mycket samman med vilken kompetens personalen har, om bland annat utredning av demenssjukdom och tolkning av tester. Dessa dagar ger dig en grund att tillsammans med din verksamhetschef påbörja ett förändringsarbete i er verksamhet.

Målgrupp: Läkare och sjuksköterskor inom primärvården och sjuksköterskor i kommunal demensvård med särskilt uppdrag/funktion med anställning i VGR eller i någon kommun i Västra Götaland.

Tid och plats
16-17 oktober, två heldagar med start kl. 10 och avslut ca 16.30 den andra dagen.
Scandic Opalen, Göteborg

Program

Anmälan
Anmäl dig på www.grkom.se/kurser. Sista anmälningsdag är 26 september 2013.
Anmälan är bindande. Efter sista anmälningsdag debiteras full avgift vid återbud. Begränsat
antal deltagare och vid stort intresse är det principen först anmäld som kommer med.

Avgift
Avgiften är 1 500 kr exkl moms för anställda inom VGR eller någon kommun i Västra Götaland.
För övriga är avgiften 3 000 kr exkl. moms och möjlighet att delta i mån av plats.

Upplysningar
Helena Johansson, 0769-49 51 98,
 
Karin Westberg, GR,  


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBpmtmvi5iu5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{mpmtmvi5iu5rwpiv{{wvH%vozmoqwv5{muiqt|wBsizqv5%wm{|jmzoHozswu5{msizqv5%wm{|jmzoHozswu5{muiqt|wB&uizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muizqi5n5jmzoH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m