Sårbehandling

Lokalt vårdprogram för hälso- och sjukvårdspersonal
Utgivningsdatum: 2004-01-19/2003-10-08 (beslutsdatum)
Revideringsdatum: 2010-12-08
Utgåva nr: 4
Gäller: Hälso- och sjukvården i Södra Älvsborg


Uppdateringar
 

Syftet med det lokala vårdprogrammet är att uppnå bästa möjliga vård och omsorg för patienten med svårläkta sår och dennes närstående. Med svårläkta sår menas sår som inte har läkt eller beräknas läka inom sex veckor. För att uppnå detta krävs en behandlingsprocess där medicinsk bedömning, diagnostik, behandling, omvårdnad, egenvård och prevention samordnas.

Svårläkta ben, fot- och trycksår, 2010-12-08 (pdf)

Bilagor

Bilaga 1, Vårdstandard, 2010-12-08 (pdf)

Bilaga 2, Patientinformation - Mat för dig som har bensår/trycksår 2010-12-08 (pdf)

Bilaga 3, Patientinformation - Varför ska jag linda mitt ben? 2010-12-08 (pdf)

Bilaga 4, Remissinnehåll, 2010-12-08 (pdf)

Bilaga 5, RBT-skala (pdf)


Utskriftsversion Utskriftsversion

uiqt|wBzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{mzmsw5{r}pizilH%vozmoqwv5{muiqt|wBkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{mkpiztw||m5jtqm{mvmzH%vozmoqwv5{m